Warsztaty

W dn. 15 września 2022r. ( czwartek ) odbędą się następujące Warsztaty:

8.00 – 10.30

1. Droga dziecka do implantu ślimakowego: audiolog/chirurg/surdologopeda

Interdyscyplinarne podejście do diagnostyki i kwalifikacji dziecka do implantu ślimakowego. Warsztaty obejmą również wymianę doświadczeń z surdologopedami i doświadczonymi otolaryngologami i audiologami zajmującymi się problematyką implantów ślimakowych. Omówione zostaną także najnowsze trendy i technologie w zakresie implantów ślimakowych.

Ilość uczestników ograniczona do 100 osób.

udział bezpłatny


2. Endoskopowa chirurgia ucha

Warsztaty przeprowadzone zostaną na preparatach zwierzęcych. Uczestnicy pod kontrolą wybitnych ekspertów międzynarodowych w zakresie endoskopowej chirurgii ucha będą mogli ocenić zalety i wady endoskopowej chirurgii ucha, przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi , oraz optyk dedykowanych dla tego rodzaju zabiegów.

Ilość uczestników ograniczona do 20 osób.

koszt 100 zł


3. Ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego z perspektywy lekarza i terapeuty

Plan warsztatu:
– Wprowadzenie w zagadnienie Ośrodkowych procesów przetwarzania słuchowego.
– Objawy, definicja, klasyfikacja jednostki względem ICD-10 i ICD-11.
– Diagnoza.
– Możliwości oddziaływań terapeutycznych.
– Wyzwania i trudności dotyczące pacjentów z Ośrodkowymi zaburzeniami procesów przetwarzania słuchowego.

koszt 100 zł


4. Badania obrazowe w otologii

Omówienie oceny tomografii komputerowej kości skroniowej step-by step. Samodzielna analiza anatomii kości skroniowej na podstawie tomografii komputerowej w wybranych przypadkach klinicznych. Uprzejmie prosimy o przyniesienie na warsztaty własnych komputerów oraz zainstalowanie oprogramowania RadiaAnt Dicom Viever 64bit (instrukcje w zaproszeniu). Obrazy DICOM do samodzielnej analizy zostaną udostępnione uczestnikom na nosnikach pamięci.

Ilość uczestników ograniczona do 20 osób.

koszt 100 zł

11.00 – 13.30

5. Programowanie implantów słuchowych

Zapoznanie z programowaniem implantów ślimakowych na podstawie pomiarów śródoperacyjnych. Prezentacja oprogramowania wykorzystywanego do ustawień procesora. Samodzielne programowanie procesora implantu ślimakowego na podstawie pomiarów Śródoperacyjnych. Uprzejmie prosimy o przyniesienie na warsztaty własnych komputerów. Oprogramowanie wykorzystywane do programowania zostanie udostępnione przy pomocy linku – uprzejmie prosimy o zainstalowanie oprogramowania wg instrukcji.

Ilość uczestników ograniczona do 20 osób.

koszt 100 zł


6. Chirurgiczne leczenie niedosłuchu

Warsztaty mikrochirurgii ucha obejmujące prezentacje najnowszych rozwiązań technologicznych do leczenia chirurgicznego różnych form niedosłuchu. Warsztaty przeprowadzone będą na wydrukach 3D kości skroniowych. Warsztaty obejmą ćwiczenia z protezami ucha środkowego – TORP /PORP , a także różnymi protezami stosowanymi w leczeniu otosklerozy.
Zajęcia obejmą również ćwiczenia w zakresie chirurgii implantów ucha środkowego, oraz zastosowania różnych elektrod implantów ślimakowych.
Stanowisko 1 – otoskleroza – różne typy protezek
Stanowisko 2, 3 – rekonstrukcje kosteczek TORP , PORP , interpozycja kowadelka
Stanowisko 4 – implanty aktywne ucha srodkowego
Stanowisko 5 – implanty slimakowe – rozne rodzaje elektrod

Ilość uczestników ograniczona do 20 osób.

koszt 100 zł


7. Protezowanie słuchu u dzieci – współczesne wskazania, zasady, problemy

Najnowsze trendy protezowania słuchu u dzieci z perspektywy doświadczonego protetyka słuchu oraz audiologa/otolaryngologa.

koszt 100 zł


8. Diagnostyka narządu przedsionkowego

Warsztaty obejmą praktyczne szkolenie z nowoczesnym sprzętem w zakresie tradycyjnych i najnowszych technologii dotyczących diagnostyki i zawrotów głowy u dzieci i dorosłych. Min. VNG , fotel obrotowy, V-HIT , VEMP , posturografia.

Ilość uczestników ograniczona do 20 osób.

koszt 100 zł