Komitet Naukowy:

Przewodniczący:

dr hab. Józef Mierzwiński prof. UMK

Członkowie (alfabetycznie):

dr Katarzyna Amernik,
dr hab. Ireneusz Bielecki,
prof. Paweł Burduk,
dr Maria Drela,
prof. Andrew J. Fishman (USA Illinois),
dr hab. Wojciech Gawęcki,
dr hab. Michał Karlik,
prof. Elżbieta Hassman-Poznańska,
prof. Henryk Kaźmierczak,
prof. Wiesław Konopka,
prof. Krzysztof Morawski,
prof. Kazimierz Niemczyk,
prof. Michael Puricelli (USA Wisconsin),
dr hab. Anna Sinkiewicz prof. UMK,
prof. Piotr Skarżyński,
dr hab. Bożena Skotnicka,
prof. Mariola Śliwińska,
prof. Witold Szyfter,
dr hab. Jarosław Szydłowski,
prof. Marcin Szymański,
prof. Małgorzata Wierzbicka,
dr hab. Maciej Wróbel prof. UMK,
prof. Andrzej Żarowski.

Organizatorzy

Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Otolaryngologii
w Województwie Kujawsko-Pomorskim Larmed

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:

dr hab. Józef Mierzwiński prof. UMK 

Sekretarz:

dr Jolanta Michalak-Tlappa

Członkowie:

dr Maria Drela,
Lek. Karolina Haber,
Lek. Artur Lewandowski,
Lek. Piotr Łaz,
dr Justyna Tyra,
dr Piotr Winiarski,
Lek. Iwona Wrukowska- Niemczewska,
dr Dariusz Kordys.